Direktimport från Colombia

Upptäck handelsmöjligheterna med Colombia

Sveriges import från Colombia

Miljoner SEK

Frihandlade varor Colombia

varugrupper

Våra direktkontakter

producenter

 Zundara för er direkthandel med Colombia

Colombia är en av de snabbast växande ekonomierna i Sydamerika efter ett flertal år med ökad stabilitet och nya handelsavtal med EU och USA. I 2014 års mätning av ekonomisk frihet  rankades Colombia 3:a av alla sydmaerikanska länder och är nu klassad som mostly free, något de endast delar med Chile och Saint Lucia – se hela undersökningen här.

Majoriteten av den colombianska exporten är olja, kol och malm. Även colombianskt kaffe är internationellt känt och exporteras till hela världen. Den enskilt största handelspartnern är USA men förändringar börjar nu ske då EUs enorma marknad gjorts mer tillgänglig.

Vi på Zundara har som mål att göra denna marknad mer tillgänglig för europeiska företag. Vi har idag medarbetare på plats i Colombia, och även på ute bland producenterna. Vårt mål är att knyta samman din verksamhet med de bästa möjliga producenterna i Colombia. Vi minskar antalet mellanhänder i kedjan och jobbar därför bara direkt med kvinnorna och männen som producerar. Det gör att vi kan ge ett extremt attraktivt pris men ändå leva upp till de striktaste kraven på kvalitet hos producenterna.

Vi följer även de striktaste produktionsreglerna och många av våra producenter har redan idag certifieringar för Fair Trade, ekologist med mera.

Har du några frågor om vi har några producenter för just de varor ni efterfrågar – ring eller maila oss.